Protikrizový daňový balíček: Co přinese?

Vláda se proti krizi způsobené epidemií koronaviru rozhodla bojovat i prostřednictvím úprav v daňové oblasti. Daňový protikrizový balíček již schválil také parlament a podepsal jej prezident. Jaké novinky přináší a v čem by měl podnikatelům pomoci? Na to se zaměříme v tomto článku. 

Obsah

Novinka č. 1: Nižší sazba DPH

Daňový balíček přinese nižší daňovou sazbu na služby, které epidemická situace zasáhla nejvíce. Namísto 15% DPH se tak bude ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, na sportoviště, do saun a dalších podobných zařízení týkat snížená 10% sazba daně z přidané hodnoty.

Novinka č. 2: Nižší silniční daň

U silniční daně se změna bude týkat nákladních vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Pro takovéto vozy se daň sníží o 25 %. Nová výše sazby by přitom měla platit zpětně již od začátku roku 2020. To by se mělo projevit i na letošních zálohách na silniční daň, které budou nižší.

Novinka č. 3: Zpětné uplatnění daňové ztráty

Podstatnou novinkou v rámci protikrizového daňového balíčku je i tzv. loss carryback, tedy vznik institutu zpětného uplatnění daňové ztráty. Zatímco v současnosti mohou podnikatelé ztrátu uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v nich generují zisk, novinka jim umožní daňovou ztrátu uplatnit i zpětně. A to dokonce i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. 

Jak by to mohlo vypadat v praxi? Pokud budete mít za rok 2020 záporný hospodářský výsledek, o tuto daňovou ztrátu si budete moci snížit základy daně (zisk) za roky 2019 a 2018. Finanční správa vám poté již zaplacené daně (respektive jejich poměr ve výši ztráty za rok 2020) vrátí. Zpětně si bude možné uplatnit daňovou ztrátu již za zdaňovací období s koncem k 30. červnu 2020. Maximální výše takto uplatněné ztráty je nově stanovena na 30 milionů korun.

Zpětné uplatnění ztráty je možné využít již nyní, a to pomocí uplatnění předpokládané ztráty, kterou očekáváte za tento rok. Zde je třeba obrátit se na finanční úřad, aby stanovil výši předpokládané ztráty, kterou následně uplatníte již v přiznání za rok 2019.

Novinka č. 4: Osvobození od daně z nemovitosti

Daňový balíček dává nově obcím možnost osvobodit od daně z nemovitých věcí (úplně či částečně) nejen nemovitosti postižené živelní pohromou, ale také v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo při průmyslových haváriích. Obce budou moci nemovitosti od daně osvobodit i zpětně.

Novinka č. 5: Kratší lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně

Poslední novinka se týká spotřební daně ze zelené nafty. Zatímco v současnosti se přeplatek spotřební daně vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení, bude v budoucnu tato lhůta kratší. A to 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. V případě, že správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, bude lhůta pro vrácení přeplatku stanovena na 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.