Prvopřevod jednotky v rodinném domě lze osvobodit i zpětně

Pořídili jste v posledních letech byt, který se nachází v rodinném domě a zaplatili daň z nabytí nemovité věci? Dle nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu si možná můžete požádat o její vrácení. Zabýval se totiž otázkou, zda lze od této daně osvobodit jen prvopřevod jednotky v bytovém domě nebo i v domě rodinném.

Obsah

Kdy lze uplatnit osvobození prvopřevodu?

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí zná od svého vzniku několik situací, kdy jste od placení této daně osvobozeni. Asi nejčastější situací je osvobození tzv. prvopřevodu. Dle současného znění jde o situaci, kdy dochází k prvnímu úplatnému nabytí vlastnického práva k:

  • pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu,
  • nové stavbě rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě nebo rodinném domě, která
    • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
    • na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Co si konkréně představit pod prvopřevodem? Zjednodušeně jde o koupi nově postaveného rodinného domu nebo bytu. V případě bytu však může jít i o jednotku, která vznikla nástavbou nebo rozdělením rodinného či bytového domu.

Byt v rodinném domě je však v právní úpravě obsažen krátce. Osvobození jednotky v rodinném domě bylo totiž doplněno novelou účinnou od 1. 11. 2019. I předtím ovšem vznikaly spory, zda se osvobození nevztahuje i na jednotky v rodinných domech. Jasno v tom neměly ani finanční úřady – osvobození totiž přiznaly v celých 25 % případů.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud se zabýval případem, kdy došlo ke koupi jednotky v rodinném domě. Kupující následně uplatnili osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí ještě v době, kdy zákon obsahoval výslovné osvobození jen pro případ jednotky v bytovém domě. Finanční úřad toto osvobození neuznal a kupující se obrátili na soud.

Krajský soud v Plzni se ztotožnil s argumenty kupujících a rozhodl, že na osvobození mají nárok. Proti tomu se finanční úřad bránil u Nejvyššího správního soudu, který ale jeho názor nepřijal. Rozhodl, že cílem osvobození prvopřevodu je podpora bydlení ve stavbách k bydlení – tedy v bytových a rodinných domech. Neexistuje proto žádný rozumný důvod, prčo by bylo možné osvobodit jen jednotku v bytovém domě a rodinný dům jako celek, ale už ne jednotku v rodinném domě.

Zpětné uplatnění osvobození

Pokud jste se v posledních několika letech koupili byt, který se nachází v rodinném domě a zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí, máte možná nárok na její vrácení. Tuto možnost již připustilo i Generální finanční ředitelství ve své tiskové zprávě.

Nemůžete ovšem čekat, že finanční úřady budou daň vracen automaticky. Osvobození můžete uplatnit pouze vy sami. Pokud podmínky opravdu splníte, zaplacená daň vám poté bude vrácena.