10% sazba DPH: Na jaké zboží a služby se bude vztahovat?

V dubnu skončilo připomínkové řízení k novele zákona o evidenci tržeb, která by měla přinést zavedení 3. a 4. vlny EET (o tom, proč k němu ještě nedošlo, jsme psali zde). Vedle možnosti vést evidenci tržeb offline novela přináší i změnu pro DPH. Dalo by se říci, že se jedná o největší novinku v rámci daně z přidané hodnoty za poslední roky. Pro některé zboží a služby se totiž sazba sníží na 10 %. Koho se to bude týkat?

Obsah

Levnější voda i pivo

Návrh je jasně daný. Ministerstvo financí se v něm zaměřilo především na zboží a služby, u kterých je podle něj obtížné nebo nákladné zajistit efektivní výběr daně. Nižší sazba daně by podle ministerstva měla u těchto služeb snížit motivaci k nepřiznání daně. Současně by měla podnikatelům ulevit ve spojitosti s vyššími finančními nároky souvisejícími se zavedením EET (podobně jako tomu bylo v případě 1. vlny EET, kdy se ve stravovacích službách a podávání nealkoholických nápojů snížila sazba DPH z 21 % na 15 %). I proto je účinnost novely vázána na spuštění posledních dvou vln EET.

Dle novely by se měla 10% sazba DPH týkat následujícího zboží a služeb:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čistění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů),
 • točené (sudové) pivo podávané jako stravovací nebo cateringová služba,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby,
 • řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené,
 • listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené.

Legislativní chyby a nesrovnalosti

Jestli bude novela zákona o DPH přijata v této podobě ale ještě není vůbec jisté. Odborníci upozorňují na nesrovnalosti návrhu se směrnicí Rady 2009/47/ES. Krom toho Ministerstvo zahraničních věcí poukázalo na to, že jsou dle judikatury Soudního dvora EU členské státy vázány zásadou daňové neutrality, která se vztahuje i na zařazování zboží a služeb do snížených sazeb DPH. Podobné zboží či služby, které si navzájem konkurují, by tedy neměly být zařazeny každá do jiné sazby daně. Daňovou neutralitu by novela porušila například u točeného piva, které by bylo zařazeno do snížené sazby, zatímco na pivo lahvové, které je taktéž prodáváno v restauracích a s točeným si tak konkuruje, by se vztahovala vyšší sazba.

Nižší daně chce více subjektů

Spolu s návrhem novely se objevila celá řada subjektů, která by své služby či zboží ve snížené 10% sazbě DPH ráda viděla také. Například Svaz měst a obcí ČR by chtěl DPH snížit i u výroby a dodávky tepla a teplé vody prostřednictvím CZT, nebo u služby sběru, shromažďování, svozu, zpracování, využití a odstraňování komunálního odpadu. Hospodářská komora ČR usiluje o přesun ubytovacích služeb z první (15%) do druhé (10%) snížené sazby, to stejné by chtěla pro služby svých členů také Exekutorská komora ČR. V neposlední řadě se ozvala také Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která chce sníženou daňovou sazbu pro všechny živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.

Na finální podobu toho, čeho všeho se bude druhá snížená sazba DPH týkat, si tak budeme muset ještě nějakou chvíli asi počkat.

Potřebujete pomoci s DPH?

Kontakujte nás!