Poskytujete služby v rámci sdílené ekonomiky? Toto jsou vaše daňové povinnosti

Nabízíte lidem jízdu autem prostřednictvím aplikace Uber nebo jim pronajímáte ubytovaní přes portál Airbnb? A víte, že pro služby sdílené ekonomiky poskytované pomocí internetových platforem platí daňové předpisy úplně stejně jako pro všechny ostatní? Pojďme se podívat na to, jaké daňové povinnost se vás v takovém případě týkají.

Obsah

Co je vlastně sdílená ekonomika?

Dnešní podoba tzv. sharing economy se zrodila v Silicon Valley. Jedná se o podnikání, které staví na pronájmu, výměnách nebo sdílení hmotného a nehmotného majetku, práce i financí. V praxi nejde o nic nového, digitální doba ale přináší celou řadu nových tržních příležitostí, které sdílenou ekonomiku vrací zpět na výsluní.

Řadu takových služeb můžete využívat, nebo v rámci nich majetek sdílet i v Česku. Patří mezi ně zejména:

  • poskytování krátkodobých pronájmů (Airbnb),
  • přeprava osob (Uber, Taxify),
  • investování a možnost získání půjčky s nižším úrokem (Zonky),
  • sdílení cyklistických kol (Rekola),
  • služba sousedské pomoci (Super Soused).

Pojďme se podrobněji podívat na zdanění dvou nejrozšířenějších nástrojů – Airbnb a Uber.

Airbnb není pronájem

Mysleli jste si, že pro příjmy z poskytování ubytování přes Airbnb platí stejné daňové podmínky jako u pronájmu nemovitostí? Omyl. Podle zákona se jedná o činnost, která zcela jasně nese veškeré znaky podnikání. Zatímco příjmy z pronájmu charakterizuje dlouhodobost konkrétního nájemního vztahu, přes Airbnb se poskytují krátkodobé “pronájmy”. Jinými slovy ubytování.

Vztahují se na vás tedy nejen všechny povinnosti k platbě daně z příjmů fyzických osob, ale i DPH. Příjmy ze sdílené ekonomiky se započítávají do základu daně a při překročení obratu většího než 1 milion korun za 12 posledních po sobě jdoucích měsíců jste povinni se registrovat jako plátci DPH (pokud jimi už nejste).

I kdybyste na výše zmíněný obrat nedosáhli, pravděpodobně budete provozovateli Airbnb, jako zprostředkovatelské společnosti neusazené v ČR, platit servisní poplatky. V tom případě jste povinni jako příjemce služby přiznat DPH z ní u nás. Pokud tedy nejste plátci DPH, musíte se registrovat jako tzv. identifikovaná osoba.

Jestli služby přes Airbnb poskytujete jako fyzická osoba a máte živnostenské oprávnění na ubytovací služby, můžete si na příjmy z Airbnb uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. Pokud živnostenské oprávnění nemáte, můžete si uplatnit výdaje pouze do výše 40 %. V obou případech přitom od roku 2018 platí, že si můžete výdajový paušál uplatnit z příjmů v maximální celkové výši 1 milion korun. Právnické osobě se příjmy z Airbnb započítávají do základu daně a spolu s ním jsou zdaněny daní z příjmů právnických osob.

Uber vám na daních neubere

Také přeprava osob pomocí služeb typu Uber má podle zákona o daních z příjmů všechny znaky samostatné činnosti. Pro zdanění příjmů z této činnosti proto platí úplně stejné podmínky jako u Airbnb. Kromě povinností souvisejících s daní z příjmů a DPH se vás v tomto případě navíc ještě týká povinnost odvádět silniční daň.

Ta se týká osobních automobilů, přípojných vozidel i nákladních automobilů kategorie N1, která jsou registrována nebo provozována v České republice a využívána k podnikatelské činnosti. Poplatníkem silniční daně je ve většině případů provozovatel vozidla – ať už právnická či fyzická osoba.

U silniční daně nezapomeňte na to, že je třeba platit čtvrtletní zálohy: 15. dubna (za leden až březen), 15. července (za duben až červen), 15. října (za červenec až září) a 15. prosince (za říjen a listopad).

Potřebujete zkrotit daně? Kontaktujte nás