Trusty, nadace, svěřenské fondy

Pokud chcete dlouhodobě zajistit značnou právní ochranu pro svůj majetek, oddělit ho od původního vlastníka nebo ho připravit pro další generace, máte na výběr z několika možností. Poradíme vám, zda bude pro vaše účely vhodnější založit trust, nadaci či svěřenský fond.

Ujmout se následně můžeme jak založení vybraného nástroje, tak jeho kompletní správy. Vše dokážeme nastavit tak, aby byly váš majetek i soukromí chráněny a zároveň bylo vhodně nastaveno i daňové zatížení.

Jaký nástroj vybrat

Trust, nadaci či svěřenský fond? Principem trustu je vyčlenění konkrétního majetku z majetku zakladatele s tím, že se o něj následně starají správci. I nadace představuje vyčleněný majetek, ovšem ve formě nově vzniklé právnické osoby. Svěřenské fondy jsou českou obdobou trustů. Podle vašeho záměru pro vás vybereme nejvhodnější nástroj, pomůžeme vám ho založit a majetek do něj převést.

Kompletní správa

Po založení trustu, nadace či svěřenského fondu jsme schopni pro vás kompletně zabezpečit jeho správu včetně daňové agendy. Budeme vést vaše účetnictví, podávat daňová přiznání a zastupovat vás v jednání s českými i zahraničními finančními úřady. Zároveň se můžete spolehnout, že na začátku veškeré procesy nastavíme tak, abyste na daních neplatili zbytečně navíc.

Nastavení a starost o holding

Největší smysl trust, nadace či svěřenský fond dávají, pokud jsou začleněné do (mezinárodního) holdingu. Rádi vám tuto korporátní strukturu pomůžeme nastavit tak, aby byla optimální, co do vlastnických, právních, daňových i obchodních vztahů. Následně si můžeme vzít na starost i celou daňovou a účetní agendu vašeho holdingu.

Jak to celé probíhá

Poznáme vaše potřeby. Musíme pochopit vaše podnikání a to, kam směřuje. Díky této znalosti vám dokážeme odborně poradit.

Tvoříme trust, nadaci či svěřenský fond. Po schválení návrhu se pustíme do samotného založení trustu, nadace či svěřenského fondu.

Připravíme pro vás návrh řešení. Na základě úvodní schůzky připravíme návrh toho, jaký nástroj vybrat a jak ho správně nastavit.

Staráme se o váš majetek. Po založení trustu, nadace či svěřenského fondu se pustíme do pravidelné a dlouhodobé péče o váš majetek.

Proč založení svěřit právě nám?

Nebojíme se překračovat hranice

Jsme odborníci na mezinárodní legislativu a zdanění. Díky tomu vám pomůžeme vybrat nejen ten správný nástroj, ale také určit zemi, ve které se vám trust či nadaci vyplatí založit.

Co založíme, dokážeme i spravovat

Ať už jde o založení svěřenského fondu, trustu či nadace, rádi pro vás zajistíme i bezproblémový chod včetně účetní a daňové agendy.

Za své klienty dýcháme

Budeme pro vás dlouhodobým partnerem, který vám pomůže z podnikání vytěžit maximum.

Jsme mimořádně pečliví

I ta nejmenší daňová chyba vás může stát ušlý zisk nebo penále. Nemluvě o výběru špatného řešení. Proto vše raději prověříme dvakrát, než abychom udělali chybu.

Kolik založení svěřenského fondu, nadace či trustu stojí?

Pro ocenění služby založení společnosti trustu, nadace či svěřenského fondu vycházíme z naší hodinové sazby. Cena je pak individuální podle toho, kolik je plánování, optimalizaci a samotnému založení potřeba věnovat času. Jsme ale zvyklí spolupráci rozpočtově zastřešit a domluvit se na předem stanovené částce.

Pokud nám trust, nadaci či fond svěříte do dlouhodobé správy, budete platit pravidelné měsíční fee. I jeho výše je individuální a odvíjí se od konkrétní náročnosti.

Cena za účetní a daňové služby je položková a každý měsíc se mění s tím, kolik práce je skutečně potřeba odvést. Přehled o tom budete mít díky podrobnému ceníku a pravidelnému měsíčními reportu.

Chcete, abychom pomohli založit trust, nadaci či svěřenský fond i vám? Kontaktujte nás

Kontakt

Další související služby

Nenašli jste co jste hledali?