Akciová společnost

Lichtenštejnsko patří mezi země zpravidla využívané pro tvorbu mezinárodních struktur s potřebou vysoké prestiže. Jde o zemi s vyspělou ekonomiku a vysokou úrovní životního standardu. Pokud se rozhodnete pro založení společnosti v Lichtenštejnsku, nevyhnete se papírování, ale za tuto cenu získáte prestiž a důvěrné nahlížení na vaši společnost. Tato země je vhodná pro zřizování nadací, které nabízejí silnou ochranu a jistotu pro váš kapitál, je vhodnou destinací pro i pro velké holdingové společnosti. Země není součástí EU.

Lichtenštejnsko je vhodné zejména pro zřizování nadací a pro holdingové společnosti. Společnosti založené v Lichtenštejnsku jsou pokládány za důvěrné a prestižní

Právní systém

Právní systém vychází z občanského zákoníku, který je ovlivněn švýcarským, rakouským a německým právem. Právní náležitosti obchodních společností podléhají kodexu PGR. Společnost v Lichtenštejnsku zakládá jeden až dva zakladatelé v závislosti na typu společnosti. Za společnost jedná jednatel, přičemž nejméně jeden musí být občanem Lichtenštejnska. Při založení nadace se jmenuje nadační rada, která se skládá z fyzických nebo právnických osob. Jedna z nich musí být rezidentem a fyzickou osobou.

Účetnictví

Společnosti typu AG/SA, GmbG a komerční Anstalt podléhají povinnosti předkládat roční účetní uzávěrku. Povinnost zveřejňovat účetní závěrku ale platí jen pro některé z nich. Společnosti podléhají nezávislému auditu. Pro účetnictví platí standardy IFRS.

Daňový systém

Daň z příjmů právnických osob činí 12,5 % a minimální roční odvod je 1 800 švýcarských franků. Odvod není povinný pro malé společnosti. Srážková daň se neuplatňuje na úroky, dividendy a licenční poplatky. Daň z kapitálových příjmů se daní společně s ostatními příjmy. Nemusí se však danit příjmy z dividend a zisky z prodeje akcií podílů. Zisk z prodeje nemovitého majetku podléhá dani, která může při nejvyšší sazbě činit 24 %. V roce 2014 země přistoupila k dohodě FATCA a od roku 2017 se zavázala poskytovat informace o bankovních účtech v rámci CRS (GATCA). O výměně daňových informací je podepsáno 26 smluv. Smlouva o zamezení dvojího zdanění je podepsána s 19 státy, včetně České republiky.

Výhody a nevýhody

Prestiž

Možnost využít propracované struktury orgánů

Oddělení majetku společnosti a majetku akcionářů

Vyšší náklady na založení
Zpravidla je třeba více osob pro obsazení všech orgánů společnosti
Dvojí zdanění zisku - u společnosti a u akcionáře

Shrnutí

Právní formy společnosti

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Anstalt, nadace, Sociedades Anonima (S.A.)

Aktiengesellschaft (A.G)

Minimální základní kapitál

2 000 000 Kč

Princip zdanění

Daňové sazby

Přistoupil stát k dohodě GATCA

Ano

Přistoupil stát k Haagské úmluvě o apostile

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví

Nutnost zpracovat roční závěrku a daňové přiznání

Účetní závěrka se zveřejňuje

Povinnost auditu

Malé společnosti nepodléhají auditu

Jednatel

Minimálně jeden, rezident, fyzická osoba

Informace o jednatelích

Údaje členů představenstva nebo statutárního ředitele zveřejněny v obchodním rejstříku

Údaje členů dozorčí rady nebo dozorčí rady zveřejněny v obchodním rejstříku

Informace o akcionářích nebo skutečném vlastníkovi (benefical owner)

Pokud je akcionář jen jeden, zveřejňuje se v obchodním rejstříku; jinak neveřejné

Evidence skutečných majitelů je neveřejná

Další daňové ráje

Bytové družstvo

Jersey patří mezi Normanské ostrovy ležící v Lamanšském průlivu. Jde o závislé…

Družstvo

Pokud chcete založit zahraniční společnost s opravdu silnou image, může pro vás…

Komanditní společnost

Lucembursko je sice malým státem, ale řadí se k těm nejbohatším. Kvůli…

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaným typem obchodní společnosti v Česku.…

Veřejná obchodní společnost

Na prvním místě v žebříčku oblíbenosti států pro založení zahraniční společnosti se…

Proč založení akciové společnosti svěřit MONEUS

Zakládáme si na preciznosti

Víme, že i sebemenší chyba vás může připravit o zisk, ohrozit získání úvěru nebo vám vysloužit pěkné sankce od úřadů. Proto chybám předcházíme několika úrovněmi kontroly a opakovanými zpětnými kontrolami našich postupů. Chyby ale dělá každý. Pokud se něco nepovede, postavíme se k tomu čelem. Pro tyto případy jsme však pojištěni.

 

Za své klienty dýcháme

Založení akciové společnosti je jen začátek. Budeme pro vás dlouhodobým partnerem, který vám pomůže s účetnictvím i daněmi.

 

Jsme féroví

Transparentnost a férový přístup u nás najdete ve všem – i v cenách. Na ceně se dohodneme vždy před zahájením spolupráce.

Hranice nás nezastaví

Hledáme řešení

Každý problém našich klientů řešíme tak, jako by se týkal nás samotných. Nebojíme se hledat řešení tam, kde by to jiní už dávno vzdali.

 

Rozumíme daním, účetnictví i právu

Náš tým je složený z odborníků na daně, účetnictví i právo. Jen tak můžeme poskytovat špičkové služby a porozumět všem otázkám a problémům klientů. Díky tomu vám pomůžeme vybrat správnou formu pro vaše podnikání.

 

Co založíme, dokážeme i spravovat

Zalořením akciové společnosti naše spolupráce nemusí končit. Rádi pro vás zajistíme i  vedení účetnictví a daňového poradenství.

Potřebujete pomoci se založením akciové společnosti? Kontaktujte nás

Nenašli jste co jste hledali?