Bytové družstvo

Jersey patří mezi Normanské ostrovy ležící v Lamanšském průlivu. Jde o závislé území britské koruny, Spojené království odpovídá už pouze za obranu a diplomacii. Jersey si vybudovalo stabilní a příznivý daňový systém v kombinaci s nízkou administrativní náročností je založení společnosti v Jersey pro podnikatele atraktivní.

Jersey se řadí mezi nejatraktivnější a nejvíc stabilní offshore jurisdikce

Právní systém

Místní právo obchodních společností vychází z britské právní úpravy korporátního práva. Zahraniční zakladatelé Jersey využívají především k založení offshore společnosti, které podnikají v oblasti financí. Obchodní společnost musí mít minimálně jednoho jednatele, kterým může být fyzická i právnická osoba usazená v libovolné zemi. Je třeba také obsadit funkci tajemníka, který odpovídá za plnění zákonných povinností v souvislosti s existencí společnosti (seznam jednatelů, vedení účetnictví, emise akcií apod.). Společnost může založit nejméně jeden zakladatel. Informace o jednateli, tajemníkovi i akcionáři jsou veřejně dostupné.

Účetnictví

Účetnictví se na Jersey řídí standardy GAAP a IFRS. Společnosti musí uchovávat účetní výkazy, nemají ale povinnost je předkládat obchodnímu rejstříku ani správci daně. Společnosti nejsou povinny provést nezávislý audit účetnictví.

Daňový systém

Jersey za rezidenta považuje ty společnosti, které zde byly založeny, nebo tu mají místo svého skutečného vedení. Výjimku tvoří společnosti, které jsou daňově rezidentní v jiné zemi, ze které jsou řízeny a jejich příjmy v ní podléhají dani ve výši nejméně 20 %. Pro většinu společností je daň z příjmů právnických osob nulová. Společnosti poskytující finanční služby jsou daněny 10% sazbou, realitní a developerské společnosti spolu s energetickým průmyslem jsou daněny 20% sazbou. Kapitálové příjmy se v Jersey nedaní. Taktéž se zde neodvádí srážková daň z úroků, dividend a licenčních poplatků vyplácených nerezidentům. Jersey přistoupilo k výměně informací v rámci dohod FATCA a CRS (GATCA). Dohody o výměně daňových informací TIEA uzavřelo s 34 zeměmi včetně České republiky. Smlouvu o zamezení dvojího zdanění má na druhou stranu uzavřenu jen s 10 zeměmi, mezi které Česká republika nepatří.

Výhody a nevýhody

Zajímavé daňové podmínky pro developerské projekty

Všeobecně známý a uznávaný způsob prodeje bytů

Oddělení majetku družstva a majetku členů družstva

Omezené možnosti výplaty podílu na zisku
Nemožnost získat majoritní postavení v bytovém domě

Shrnutí

Právní formy společnosti

Společnosti typu Limited by shares, Limited by guarantee a Unlimited company

Zdanění

Zisk družstva se zdaňuje 19% sazbou daně z příjmu právnických osob. Při výplatě podílu fyzické osobě se tento zisk ještě dále zdaní 15 % daně z příjmu fyzických osob. Způsob použití podílu na zisku je však nyní omezen a nelze jej vyplácet členům družstva.

Minimální základní kapitál

Není stanoven (každý člen se ovšem musí podílet členským vkladem)

Přistoupil stát k dohodě GATCA

Ano

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví

Nutnost zpracovat roční závěrku a daňové přiznání

Účetní závěrka se zveřejňuje

Povinnost auditu

Malá družstva nepodléhají auditu

Jednatel

Nejméně 1

Informace o jednatelích

Veřejné

Informace o akcionářích nebo skutečném vlastníkovi (benefical owner)

Informace o členech družstva nejsou zveřejněny v obchodním rejstříku

Evidence skutečných majitelů je veřejná

Jaké další obchodní korporace lze založit?

Akciová společnost

Lichtenštejnsko patří mezi země zpravidla využívané pro tvorbu mezinárodních struktur s potřebou…

Družstvo

Pokud chcete založit zahraniční společnost s opravdu silnou image, může pro vás…

Komanditní společnost

Lucembursko je sice malým státem, ale řadí se k těm nejbohatším. Kvůli…

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaným typem obchodní společnosti v Česku.…

Veřejná obchodní společnost

Na prvním místě v žebříčku oblíbenosti států pro založení zahraniční společnosti se…

Proč založení bytového družstva svěřit MONEUS?

Zakládáme si na preciznosti

Víme, že i sebemenší chyba vás může připravit o zisk, ohrozit získání úvěru nebo vám vysloužit pěkné sankce od úřadů. Proto chybám předcházíme několika úrovněmi kontroly a opakovanými zpětnými kontrolami našich postupů. Chyby ale dělá každý. Pokud se něco nepovede, postavíme se k tomu čelem. Pro tyto případy jsme i pojištěni.

 

Za své klienty dýcháme

Založení bytového družstva je jen začátek. Budeme pro vás dlouhodobým partnerem, který vám pomůže s účetnictvím i daněmi.

 

Jsme féroví

Transparentnost a férový přístup u nás najdete ve všem – i v cenách. Na ceně se dohodneme vždy před zahájením spolupráce.

Hranice nás nezastaví

Hledáme řešení

Každý problém našich klientů řešíme tak, jako by se týkal nás samotných. Nebojíme se hledat řešení tam, kde by to jiní už dávno vzdali.

 

Rozumíme daním, účetnictví i právu

Náš tým je složený z odborníků na daně, účetnictví i právo. Jen tak můžeme poskytovat špičkové služby a porozumět všem otázkám a problémům klientů. Díky tomu vám pomůžeme vybrat správnou formu pro vaše podnikání.

 

Co založíme, dokážeme i spravovat

Zalořením bytového družstva naše spolupráce nemusí končit. Rádi pro vás zajistíme jeho správu, vedení účetnictví a daňového poradenství.

Potřebujete pomoci se založením bytového družstva? Kontaktujte nás...

Nenašli jste co jste hledali?