Družstvo

Pokud chcete založit zahraniční společnost s opravdu silnou image, může pro vás být USA tím správným místem. Své sídlo si zde vybírají offshore i onshore společnosti. Zatímco nerezidentní společnosti se v USA těší minimálnímu zdanění, nenáročné administrativě i vysoké anonymitě, daňoví rezidenti podléhají komplexnímu systému zdanění. Je ale potřeba počítat s tím, že se podmínky v některých záležitostech liší stát od státu.

Výkonné soudnictví, silné mezinárodní smlouvy a prestiž. To je USA

Právní systém

Pro offshore společnosti se nejčastěji používá právní forma Limited Liability Company (LLC). Pro onshore společnosti se pak nabízí více právních forem. LLC společnosti musí mít minimálně jednoho společníka, nemusí jít o rezidenta USA. Tento společník je zpravidla i osobou, která za společnost jedná (obdobně jako jednatel). Míra dostupných informací o společnících je závislá na konkrétním státu sídla a typu společnosti.

Účetnictví

Offshore společnosti založené v USA se musí řídit účetními standardy US GAAP a IFRS. Za jistých okolností však není třeba účetnictví vůbec vést.

Daňový systém

Daně jsou v USA odváděny jak na federální, tak na státní úrovni. Společnosti, které jsou v USA rezidentní, zde zdaňují všechny své celosvětové příjmy. Tyto společnosti platí daň z příjmů v průměru 40 % (záleží na konkrétním státu). Offshore společnosti, které nevyvíjí svou činnost na území USA, této dani nepodléhají. Stejná pravidla se uplatňují také u kapitálových příjmů. Daněny jsou tak až dividendy, úroky či licenční poplatky vyplácené nerezidentům. Ty podléhají 30% srážkové dani. Její výše může být ale snížena uplatněním smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V případě offshore LLC společností však nelze režimů smluv využít. Takových dohod USA uzavřely přes 60, i s Českou republikou. Kromě nich mají Spojené státy uzavřeno přes 30 dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Samy vytvořily dohody FATCA a v poslední době je upravily tak, aby korespondoval s výměnou informací v rámci GATCA.

Výhody a nevýhody

Vhodné pro některé (specifické) obory podnikání nebo činnosti

Snadné zapojení členů družstva do činnosti družstva

Oddělení majetku družstva a majetku členů družstva

Náklady na provoz jsou vyšší než u OSVČ
Dvojí zdanění zisku - u družstva a u společníka
Podíl na zisku lze vyplácet podle zákonem stanovených podmínek (v některých případech vůbec)

Shrnutí

Právní formy společnosti

LLC

Minimální základní kapitál

Není stanoven (každý člen se ovšem musí podílet členským vkladem)

Princip zdanění

Daňové sazby

Přistoupil stát k dohodě GATCA

Ano

Přistoupil stát k Haagské úmluvě o apostile

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví

Nutnost zpracovat roční závěrku a daňové přiznání

Účetní závěrka se zveřejňuje

Povinnost auditu

Malá družstva nepodléhají auditu

Jednatel

Min. 1 fyzická osoba, nerezident

Informace o jednatelích

V závislosti na státu

Informace o akcionářích nebo skutečném vlastníkovi (benefical owner)

Informace o členech družstva nejsou zveřejněny v obchodním rejstříku

Evidence skutečných majitelů je neveřejná

Další daňové ráje

Akciová společnost

Lichtenštejnsko patří mezi země zpravidla využívané pro tvorbu mezinárodních struktur s potřebou…

Bytové družstvo

Jersey patří mezi Normanské ostrovy ležící v Lamanšském průlivu. Jde o závislé…

Komanditní společnost

Lucembursko je sice malým státem, ale řadí se k těm nejbohatším. Kvůli…

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaným typem obchodní společnosti v Česku.…

Veřejná obchodní společnost

Na prvním místě v žebříčku oblíbenosti států pro založení zahraniční společnosti se…

Proč založení družstva svěřit MONEUS?

Zakládáme si na preciznosti

Víme, že i sebemenší chyba vás může připravit o zisk, ohrozit získání úvěru nebo vám vysloužit pěkné sankce od úřadů. Proto chybám předcházíme několika úrovněmi kontroly a opakovanými zpětnými kontrolami našich postupů. Chyby ale dělá každý. Pokud se něco nepovede, postavíme se k tomu čelem. Pro tyto případy jsme však pojištěni.

 

Za své klienty dýcháme

Založení družstva je jen začátek. Budeme pro vás dlouhodobým partnerem, který vám pomůže s účetnictvím i daněmi.

 

Jsme féroví

Transparentnost a férový přístup u nás najdete ve všem – i v cenách. Na ceně se dohodneme vždy před zahájením spolupráce.

Hledáme řešení

Každý problém našich klientů řešíme tak, jako by se týkal nás samotných. Nebojíme se hledat řešení tam, kde by to jiní už dávno vzdali.

 

Rozumíme daním, účetnictví i právu

Náš tým je složený z odborníků na daně, účetnictví i právo. Jen tak můžeme poskytovat špičkové služby a porozumět všem otázkám a problémům klientů. Díky tomu vám pomůžeme vybrat správnou formu pro vaše podnikání.

 

Co založíme, dokážeme i spravovat

Zalořením družstva naše spolupráce nemusí končit. Rádi pro vás zajistíme i  vedení účetnictví a daňového poradenství.

Potřebujete pomoci se založením družstva? Kontaktujte nás

Nenašli jste co jste hledali?