Komanditní společnost

Lucembursko je sice malým státem, ale řadí se k těm nejbohatším. Kvůli kauze daňových úniků muselo přistoupit na smlouvy týkající se výměny informací o účtech a spolupráce v daňových záležitostech. I přesto je však pro podnikatele velmi lákavou destinací, protože má atraktivní daňové sazby. Kvůli stabilnímu právnímu prostředí musíte počítat s vyššími finančními náklady na založení a správu společnosti, které se však zejména velkým společnostem mnohonásobně vrátí.

Lucembursko i přes sdílení informací s ostatními zeměmi nabízí zajímavé daňové sazby, na které se nechá zlákat nejeden podnikatel

Právní systém

V Lucembursku se běžně zakládají 2 typy společností: S. A. R. L. (Société à Responsabilitée Limitée) S. A. (Société Anonyme) 1. S. A. R. L. Zakladatel společnosti v Lucembursku musí být nejméně jeden a může se jednat o fyzickou nebo právnickou osobu. Společnost musí být nejméně jednoho jednatele, kterým nemusí být rezidentem. Informace o něm budou veřejně dostupné. Do společnosti není potřeba dosazovat tajemníka. 2. S. A. Zakladatel společnosti musí být nejméně jeden, a to fyzická nebo právnická osoba libovolné národnosti. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, má jednočlenné představenstvo. Pokud je ovšem akcionářů více, musí být představenstvo alespoň tříčlenné. Informace o členech představenstva jsou veřejně dostupné.

Účetnictví

Účetní systém se v Lucembursku řídí podle pravidel IFRS. Každá společnost má povinnost předložit a zveřejnit účetní uzávěrku. Nevedení účetnictví se považuje za trestný čin. Malé společnosti nepodléhají nezávislému auditu.

Daňový systém

Společnosti daní svůj celosvětový příjem. Daň z příjmu právnických osob činí 18 %. K té je třeba připočíst příspěvek na nezaměstnanost a městskou daň. V závislosti na sídle společnosti se tedy liší. V případě sídla v hlavním městě, Lucemburku, činí skutečná daň z příjmu 29,22 %. V případě využití režimu holdingové společnosti (SOPARFI) jsou dividendy vyplácené od dceřiných společností, v nichž holdingová společnost drží po dobu 12 měsíců podíl alespoň 10 %, od daně osvobozeny. Pokud je podíl společnosti SOPRAFI menší než 10 %, jsou dividendy osvobozeny od daní v případě, že náklady na koupi podílu byly 1,2 milionů euro. Daň z kapitálových příjmů se daní standardní daní z příjmů právnických osob. Výjimku tvoří příjmy, které pochází z prodeje podílů v jiných společnostech, pokud je podíl nejméně 10 % za posledních 12 měsíců, nebo pořizovací náklady činily alespoň 6 milionů euro. Aby společnost této výjimky dosáhla, musí mít podobnou právní formu jako společnosti založené v Lucembursku a podléhat podobné dani z příjmu právnických osob. V Lucembrusku lze využít i atraktivní režim částečného osvobození příjmů z licencí tzv. kvalifikovaných práv duševního vlastnictví. Srážková daň se neplatí pro vyplácení úroku ani licenčních poplatků. Vyplácení dividendy podléhá srážkové dani 15 %. Od této daně však může být za jistých podmínek dividenda osvobozena. Ke smlouvě FATCA země přistoupila v roce 2014. Podepsala i smlouvu CRS (GATCA). Smlouvu o zamezení dvojího zdanění Lucembursko podepsalo s 81 zeměmi včetně ČR.

Výhody a nevýhody

Možnost kombinovat zdanění jako u OSVČ a s.r.o.

Spojení společného podnikání více fyzických osob do jedné právnické osoby kombinací režimu zdanění OSVČ a s.r.o.

Neomezená odpovědnost komplementářů za dluhy společnosti
Náklady na provoz jsou vyšší než u OSVČ

Shrnutí

Právní formy společnosti

S. A. R. L. (Société à Responsabilitée Limitée)

S. A. (Société Anonyme), AG (Aktiengesellschaft)

Minimální základní kapitál

Není (podíl komanditisty nejméně 1 Kč)

Princip zdanění

Daňové sazby

Přistoupil stát k dohodě GATCA

Ano

Přistoupil stát k Haagské úmluvě o apostile

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví

Nutnost zpracovat roční závěrku a daňové přiznání

Účetní závěrka se zveřejňuje

Povinnost auditu

Malé společnosti nepodléhají auditu

Jednatel

S. A. R. L, S. A. – jeden, fyzická nebo právnická osoba, nemusí být rezidentem

Informace o jednatelích

Veřejné

Informace o akcionářích nebo skutečném vlastníkovi (benefical owner)

Informace o komanditistech i komplementářích zveřejněny v obchodním rejstříku

Evidence skutečných majitelů je neveřejná

Další daňové ráje

Akciová společnost

Lichtenštejnsko patří mezi země zpravidla využívané pro tvorbu mezinárodních struktur s potřebou…

Bytové družstvo

Jersey patří mezi Normanské ostrovy ležící v Lamanšském průlivu. Jde o závislé…

Družstvo

Pokud chcete založit zahraniční společnost s opravdu silnou image, může pro vás…

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaným typem obchodní společnosti v Česku.…

Veřejná obchodní společnost

Na prvním místě v žebříčku oblíbenosti států pro založení zahraniční společnosti se…

Proč založení komanditní společnosti svěřit MONEUS?

Zakládáme si na preciznosti

Víme, že i sebemenší chyba vás může připravit o zisk, ohrozit získání úvěru nebo vám vysloužit pěkné sankce od úřadů. Proto chybám předcházíme několika úrovněmi kontroly a opakovanými zpětnými kontrolami našich postupů. Chyby ale dělá každý. Pokud se něco nepovede, postavíme se k tomu čelem. Pro tyto případy jsme však pojištěni.

 

Za své klienty dýcháme

Založení komanditní společnosti je jen začátek. Budeme pro vás dlouhodobým partnerem, který vám pomůže s účetnictvím i daněmi.

 

Jsme féroví

Transparentnost a férový přístup u nás najdete ve všem – i v cenách. Na ceně se dohodneme vždy před zahájením spolupráce.

Hranice nás nezastaví

Hledáme řešení

Každý problém našich klientů řešíme tak, jako by se týkal nás samotných. Nebojíme se hledat řešení tam, kde by to jiní už dávno vzdali.

 

Rozumíme daním, účetnictví i právu

Náš tým je složený z odborníků na daně, účetnictví i právo. Jen tak můžeme poskytovat špičkové služby a porozumět všem otázkám a problémům klientů. Díky tomu vám pomůžeme vybrat správnou formu pro vaše podnikání.

 

Co založíme, dokážeme i spravovat

Zalořením komanditní společnosti naše spolupráce nemusí končit. Rádi pro vás zajistíme i  vedení účetnictví a daňového poradenství.

Potřebujete pomoci se založením komanditní společnosti? Kontaktujte nás

Nenašli jste co jste hledali?