Veřejná obchodní společnost

Na prvním místě v žebříčku oblíbenosti států pro založení zahraniční společnosti se v rámci EU dlouhodobě drží Velká Británie. Může za to příznivé daňové a administrativní nastavení, stejně jako relativně vysoká míra ochrany společníků. Je ovšem otázkou, nakolik touto pozicí otřese chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie.

Velká Británie je dlouhodobě nejoblíbenější evropskou zemí pro založení zahraniční společnosti

Právní systém

V rámci obchodního práva jsou pro zahraniční společnosti většinou voleny společnosti typu Limited Liability Company (Ltd). Ltd společnosti musí mít minimálně jednoho jednatele (fyzickou osobu, může být nerezident) a jednoho akcionáře. Údaje o jednatelích jsou veřejně dostupné a údaje o akcionářích zpravidla také.

Účetnictví

Ltd společnosti založené ve Velké Británii se musí řídit účetními standardy IFRS a UK GAAP. Týká se jich povinnost předkládat a zveřejňovat účetní závěrku. Společnosti (až na výjimku tzv. malých společností) podléhají požadavku nezávislého auditu.

Daňový systém

Společnosti se sídlem ve Velké Británii zde zdaňují všechny své celosvětové příjmy. U společností typu Ltd. je daň z příjmů právnických osob stanovena na 19 % a od roku 2020 by měla klesnout na 17 % Stejnou sazbou jsou pak daněny i kapitálové příjmy. Většina vyplacených dividend je osvobozena od srážkové daně. 20% srážkové dani ale podléhají úroky a licenční poplatky vyplacené nerezidentům. Velká Británie přistoupila k dohodám FATCA a GATCA, podepsala také přes 20 dohod o výměně informací v daňových záležitostech TIEA. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění má podepsány s více jak 120 zeměmi včetně Česka.

Výhody a nevýhody

Snadné založení bez notářského zápisu

Spojení společného podnikání více fyzických osob do jedné právnické osoby

Zdanění stejné jako u OSVČ

Neomezená odpovědnost společníků za dluhy společnosti
Náklady na provoz jsou vyšší než u OSVČ

Shrnutí

Právní formy společnosti

LTD

Minimální základní kapitál

není

Princip zdanění

Daňové sazby

Přistoupil stát k dohodě GATCA

Ano

Přistoupil stát k Haagské úmluvě o apostile

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví

Nutnost zpracovat roční závěrku

Účetní závěrka se zveřejňuje

Povinnost auditu

Malé společnosti nepodléhají auditu

Jednatel

Min. 1 fyzická osoba, nerezident

Informace o jednatelích

Musí zveřejnit

Informace o akcionářích nebo skutečném vlastníkovi (benefical owner)

Informace o společnících zveřejněny v obchodním rejstříku

Evidence skutečných majitelů je neveřejná

Další daňové ráje

Akciová společnost

Lichtenštejnsko patří mezi země zpravidla využívané pro tvorbu mezinárodních struktur s potřebou…

Bytové družstvo

Jersey patří mezi Normanské ostrovy ležící v Lamanšském průlivu. Jde o závislé…

Družstvo

Pokud chcete založit zahraniční společnost s opravdu silnou image, může pro vás…

Komanditní společnost

Lucembursko je sice malým státem, ale řadí se k těm nejbohatším. Kvůli…

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaným typem obchodní společnosti v Česku.…

Proč založení veřejné obchodní společnosti svěřit MONEUS?

Zakládáme si na preciznosti

Víme, že i sebemenší chyba vás může připravit o zisk, ohrozit získání úvěru nebo vám vysloužit pěkné sankce od úřadů. Proto chybám předcházíme několika úrovněmi kontroly a opakovanými zpětnými kontrolami našich postupů. Chyby ale dělá každý. Pokud se něco nepovede, postavíme se k tomu čelem. Pro tyto případy jsme však pojištěni.

 

Za své klienty dýcháme

Založení veřejné obchodní společnosti je jen začátek. Budeme pro vás dlouhodobým partnerem, který vám pomůže s účetnictvím i daněmi.

 

Jsme féroví

Transparentnost a férový přístup u nás najdete ve všem – i v cenách. Na ceně se dohodneme vždy před zahájením spolupráce.

Hranice nás nezastaví

Hledáme řešení

Každý problém našich klientů řešíme tak, jako by se týkal nás samotných. Nebojíme se hledat řešení tam, kde by to jiní už dávno vzdali.

 

Rozumíme daním, účetnictví i právu

Náš tým je složený z odborníků na daně, účetnictví i právo. Jen tak můžeme poskytovat špičkové služby a porozumět všem otázkám a problémům klientů. Díky tomu vám pomůžeme vybrat správnou formu pro vaše podnikání.

 

Co založíme, dokážeme i spravovat

Zalořením veřejné obchodní společnosti naše spolupráce nemusí končit. Rádi pro vás zajistíme i  vedení účetnictví a daňového poradenství.

Potřebujete pomoci se založením veřejné obchodní společnosti? Kontaktujte nás

Nenašli jste co jste hledali?