Snížená 10% sazba DPH: Nově i u dalších služeb

V souvislosti s novelou zákona o DPH začala být od 1. května účinná snížená 10 % sazba na vybrané zboží a služby. Detailně jsme je popsali v našem dřívějším článku. Jako reakci na epidemii COVID-19 vláda navrhla a parlament již schválil tzv. protikrizový daňový balíček. Jeho součástí je rozšíření snížené 10 % sazby DPH na další okruhy služeb.

Obsah

Jakých služeb se snížená sazba týká?

Vláda se ve svém návrhu snažila snížením sazby DPH ulevit především těm službám a podnikatelům, kteří byli koronakrizí zasaženi nejvíce a na které se zároveň snížená sazba ještě nevztahovala. 

Nově se tak bude nižší daň z přidané hodnoty odvádět z:

  • ubytovacích služeb,
  • vstupného či permanentek na lyžařské vleky,
  • vstupenek na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na další kulturní události nebo do dalších podobných kulturních zařízení,
  • vstupného do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků,
  • vstupného na sportovní události,
  • vstupného na použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem,
  • služeb souvisejících s provozem rekreačních parků a pláží,
  • služeb tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Snížená sazba DPH na další produkty a služby

Jak jsme nastínili již v úvodu článku, na některé další zboží a služby se snížená 10% sazba DPH vztahuje již od 1. května. Zavedena měla být v souvislosti s 3. a 4. vlnou EET. Zatímco ta byla kvůli epidemii koronaviru odložena na 1. 1. 2021, snížená sazba DPH vešla v účinnost. Týká se například stravovacích služeb, kadeřníků, úklidových služeb či půjčování knih. Kompletní výčet najdete v našem dřívějším článku.