Stravenkový paušál je novým atraktivním benefitem

Stravenkový paušál je novým atraktivním benefitem

V rámci daňového balíčku Ministerstva financí na rok 2021, který vešel v účinnost 1.1.2021, byla schválena i nová doplňující forma daňově zvýhodněného stravování zaměstnanců, a to tzv. stravenkový paušál. Stal se tak vedle závodního stravování a stravenek již třetí možností pro zaměstnavatele, jak přispět svým zaměstnancům na stravování. Tento benefit lze zaměstnancům poskytnout již ve mzdách za leden 2021.

Stravenkový paušál představuje alternativu klasickým, všem známým, stravenkám. Princip stravenkového paušálu spočívá v tom, že zaměstnavatel namísto těchto papírových či elektronických stravenek, poskytne zaměstnanci finanční příspěvek k výplatě čisté mzdy. Tento příspěvek je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a nebude se na něj vztahovat ani povinnost odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Obsah

Jaké přináší stravenkový paušál výhody?

A jaké odlišnosti z daňového hlediska či výhody a nevýhody stravenkový paušál přináší oproti stravenkám? V odpovědi na tuto otázku je dobré se na stravenkový paušál podívat, jak z pohledu zaměstnance, tak i z pohledu zaměstnavatele.

Pro zaměstnavatele přináší stravenkový paušál benefity především v odpadající administrativní zátěži s pořízením stravenek a placení provizí a poplatků firmám poskytujících stravenky. Poskytnutí stravenkového paušálu je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Maximálně však do výše 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách trvajících 5 až 12 hodin stanovené vyhláškou. Tato sazba pro rok 2021 činní 108 Kč (70 % představuje 75,6 Kč). Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnanci dát stravenkový paušál nad rámec 70 % jsou pro zaměstnavatele tyto náklady nedaňové. Vzhledem ke zjednodušení administrativy a snížení nákladů na tento benefit, mohou nově poskytnout příspěvek na stravování i menší firmy, které si to doposud nemohly dovolit nebo stravenky považovaly za administrativně náročné.

Z pohledu zaměstnance je forma stravenkového paušálu výhodná především díky zmíněnému osvobození od daně z příjmů a od sociálního a zdravotního pojištění do maximální výše 70 % stanoveného. Dále tento příspěvek nebude podléhat ani soudnímu výkonu rozhodnutí či exekucím. Tedy i pro zaměstnance dlužníky je tento benefit zachován.  Vzhledem ke stanovené hranici 70 %, je pro zaměstnance nejvýhodnější získávat příspěvek ve výši 75,6 Kč (pro rok 2021), který představuje maximální možnou výši příspěvku, která není zatížena daní a pojištěním. Zaměstnanci jistě také ocení, že stravenkový paušál není zatížen důkazním břemenem, tedy že může takto získané peníze utratit za cokoliv dle svého vlastního uvážení. Dále už zaměstnanec není limitován dostupností obchodů či restaurací ve svém okolí, které by akceptovaly stravenky. Posledním plusem je bezesporu to, že oproti stravenkám, které měly danou splatnost, stravenkový paušál žádný takový časový limit nemá.

Bezesporu na své si přijdou i restaurace, kterým také odpadne administrativní zátěž, nebudou muset platit provize stravenkovým firmám a v neposlední řadě, čekat na proplacení stravenek, což v některých případech jsou i týdny.

Zaměstnanecký paušál se nezapočítává do průměrného výdělku

Jako jedna z mála nevýhod je uváděno, že by se stravenkový paušál mohl stát součástí běžného odměňování zaměstnance. Vzhledem k tomu že, bude vyplácen jako částka připočtená ke mzdě, může nastat situace, že zaměstnanci budou pobírat stále stejnou částku čisté mzdy, ale už včetně započteného paušálu. Úskalím tohoto zdánlivě neškodného řešení je to, že stravenkový paušál není považován za mzdu či plat a nebude se započítávat do průměrného výdělku pro náhrady za překážky v práci ani do vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské. Tedy ve výsledku by na tom byl zaměstnanec bit. Nevýhodný může být stravenkový paušál v situaci, kdy doposud hradil zaměstnavatel zaměstnanci celou hodnotu stravenek, což by nově u příspěvku nad limit nebylo pro zaměstnance osvobozeno.

Stravenkový paušál budou moci využít vedle soukromé sféry i státní organizace. Pro ty nově platí, že mohou svým zaměstnancům částečně tento příspěvek hradit z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), a to maximálně do výše 45 % příspěvku na stravování. Možnost úhrady a výši příspěvku z FKSP si stanoví každá organizace dle svého uvážení. Daňovým nákladem pro organizaci nadále zůstává až 55 % ceny jídla.