Na poskytovatele ubytování přes Airbnb si posvítila Finanční správa

Už v minulém roce Finanční správa upozorňovala, že má k dispozici data o osobách, které poskytují ubytování přes online službu Airbnb. A jak se nyní ukázalo, nebála se jich využít. V první fázi postupoval úřad cestou prevence, tedy upozorněním a vypracováním metodiky, jaké daňové povinnosti musí osoba poskytující ubytování splnit. V jedné z dalších už ale provedl skoro 7 tisíc kontrol, které měly do státní pokladny přinést více jak 35 milionů korun.

Obsah

Data vs Daňové přiznání

Jak Finanční správa sama přiznává, má k dispozici informace o příjmech, které fyzickým a právnickým osobám z poskytování ubytování přes Airbnb plynou. Tato data pak porovnávají s daňovým přiznáním, které daná osoba podala. Na základě toho dokáží určit, jestli si daňový subjekt splnil svou daňovou povinnost, a v případě rozdílů ho osloví písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání. Podobným způsobem už úřady zkontrolovaly 6 921 osob a do státní kasy získaly 35 116 049 Kč.

Jak příjmy z Airbnb správně danit?

Pokud jste začali nebo se chystáte poskytovat ubytování přes Airbnb, měli byste vědět, jaké daňové povinnosti se vás týkají. Jen tak se dokážete vyhnout výzvě a doměření daně od finančního úřadu.

Základní věcí je uvědomit si, že poskytování ubytování přes Airbnb nese zpravidla veškeré znaky poskytování ubytovacích služeb. Proto pro něj neplatí stejné podmínky jako pro zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí, ale vztahují se na něj daňové povinnosti stejné jako u hotelů či penzionů.

U fyzických osob nabízejících ubytování přes Airbnb záleží na tom, jestli vlastní či nevlastní živnostenské oprávnění. Pokud živnost na ubytovací služby mají zřízenou, mohou si na příjmy z Airbnb uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. Osoby bez živnostenského listu si ale mohou uplatnit výdaje pouze do maximální výše 40 % z příjmů z Airbnb.

V případech, kdy ubytování nabízí právnické osoby, tyto zahrnují příjmy z Airbnb do základu daně pro výpočet daně z příjmů právnických osob.

Jak je to s DPH?

Na daň z přidané hodnoty musíte jako poskytovatel ubytování přes Airbnb dávat pozor ve dvou případech. Ten první se opět týká příjmů, které vám z ubytování plynou. Ty se totiž započítávají do obratu, který určuje případnou povinnost registrace k DPH. Pokud za 12 po sobě jdoucích měsíců překročíte obrat 1 milion korun, musíte se jako plátci DPH registrovat.

Druhým případem, kdy se vás DPH může dotknout, je při placení servisních poplatků, které Airbnb odvádíte. Protože je ale Airbnb společností neusazenou v ČR, máte jako příjemce služby povinnost z ní plynoucí DPH přiznat vy v Česku. Pokud nejste plátci DPH, musíte se pro tyto účely registrovat jako tzv. identifikovaná osoba.

 

Potřebujete zkrotit své daně?

Obraťte se na nás