Účetní kancelář nebo klient. Kdo má odpovědnost za správnost účetnictví?

I když by se to stávat nemělo, i v situacích, kdy vám účetnictví vede externí účetní, může dojít k chybě. Ať už ji způsobí mylný výpočet, opomenutí nebo neznalost zákona, pokud kontrola z finančního úřadu najde ve vašem účetnictví nesrovnalosti, reálně vám hrozí sankce či doměření daně. Kdo ale ve vztahu klienta a účetní kanceláře za chyby nese odpovědnost a kdo musí sankce uhradit?

Obsah

Zákon o účetnictví dává jasnou odpověď

Ačkoli podle zákona o účetnictví mohou účetní jednotky pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, nemohou se tak zbavit odpovědnosti. Odpovědnost za vedení účetnictví, jakož i za sestavení účetní závěrky a jejího zveřejnění, tak nese účetní jednotka, respektive její statutární orgán v případě právnických osob, nebo fyzická osoba – podnikatel.

Smlouva a pojištění odpovědnosti

Výše zmíněné ovšem neznamená, že pokud účetní svou profesní chybou zaviní doměrek daně s penalizací či jinými sankcemi, nemůžete po něm žádat náhradu vzniklé škody. Veškeré závazky vůči finančnímu úřadu sice musíte uhradit v prvé řadě vy, následně je ale můžete od účetního vymáhat. V takových případech se naplno ukáže pečlivost vašeho dřívějšího výběru účetního, a to v podobě existence nebo neexistence jeho pojištění profesní odpovědnosti a kvalitní smlouvy, kterou jste s ním na začátku spolupráce podepsali a která by měla pamatovat i na podmínky nesení odpovědnosti za škody a za úhrady sankcí.

Zatímco daňoví poradci či auditoři mají profesní pojištění uložené ze zákona, u účetních to neplatí. Je tak jen na nich, jestli si ho uzavřou, nebo ne. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu si účetní může sjednat právě pro ty případy, kdy by třetí osobě (a tedy i svým klientům) způsobil škodu v souvislosti se svou profesní činností a byl povinen ji nahradit. V případě, kdy účetní pojištěn je, část nákladů (mimo spoluúčast) hradí pojišťovna a vy se tak nemusíte obávat, že byste své peníze už nikdy neviděli. Zodpovědný účetní či účetní kancelář pojištění jsou, tak jako my v MONEUS. Ačkoli se snažíme být vždy precizní na 100 % a máme propracované kontrolní mechanismy, dost dobře víme, že chybovat je lidské a opatrnosti není nikdy nazbyt.

Jak je to se spornými položkami?

Kromě pojištění je ovšem důležitá také již dříve zmíněná smlouva. Je totiž nutné dodat, že ne ve všech případech může za chybu účetní, ale může být způsobena také jednáním klienta. A to především v případech, kdy účetnímu nepředá k zaúčtování všechny doklady, nepředloží mu smlouvy, nebo nebude schopen prokázat, že uplatněné náklady souvisejí s podnikáním. Je na každém účetním, aby dokázal svým klientům vysvětlit, co je a co není možné do účetnictví podnikatele zahrnout.