Zálohy na pojistné OSVČ v roce 2021

Změna výše záloh na pojistné pro rok 2021

I v roce 2021 dochází k navýšení částek minimálních záloh pro odvod sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. Již lednovou uálohu na zdravotní pojištění je třeba zaplatit v nové výši.

Obsah

Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu

Nařízením vlády č. 381/2020 Sb. byl určen všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu vyměřovacího základu za rok 2019. Součinem těchto hodnot je určena průměrná mzda za rok 2019 ve výši 35 441 Kč. Ta určuje řadu parametrů v oblasti mezd a pojistného pro rok 2021.

Jako každý rok tak došlo ke zvýšení průměrné mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné díky tomu musí počítat se zvýšením nákladů na zdravotní a sociální pojištění.

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ v roce 2021

Pro rok 2021 činí minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost částku 8 861 Kč a pro vedlejší činnost 3 545 Kč.

Minimální měsíční záloha na pojistné v případě hlavní činnosti činí 2 588 Kč. V případě vedlejší činnosti pak 1 036 Kč.

Novou výši záloh je třeba platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2020.

Minimální pojistné na zdravotní pojištění OSVŠ v roce 2021

V případě zdravotního pojištění se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 393 Kč.

Oproti zálohám na sociální pojištění je však tuto zálohu třeba platit v nové výši již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoliv až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Lednovou platbu je třeba uhradit nejpozději do 8. února.