6 důvodů pro založení společnosti v zahraničí

Zvažujete přesun sídla společnosti nebo její založení v zahraničí? Jaké důvody by vás k tomuto kroku měly vést? Projděte si šestici hlavních důvodů, proč o zahraničním sídle vážně uvažovat.

Důvod č. 1: Zahraniční expanze

Český rybníček je vám už malý a vaše podnikání se nadechuje k expanzi do zahraničí? Pokud nechcete své zákazníky obsluhovat na dálku, založení zahraniční společnosti či pobočky by mohlo dávat smysl. I kdybyste na ní měli mít jen své obchodní zastoupení – zákazníkům tak budete mnohem blíž než v pouhém online světě.

Důvod č. 2: Lepší image

Pokud zákazníky nepotřebujete obsluhovat fyzicky přímo v zahraničí a s online komunikací řízenou z Česka si opravdu vystačíte, ještě to neznamená, že v tuzemsku musí být i vaše sídlo. Naopak je možné mít společnost v zahraničí. Na některé okruhy zahraničních klientů totiž může společnost se sídlem ve Velké Británii nebo třeba v Nizozemsku působit lépe než společnost česká.

Důvod č. 3: Legislativa a administrativa

Co si budeme povídat, v mnoha jiných státech je založení společnosti mnohem méně náročnou administrativní záležitostí, než je tomu u nás. A to včetně možnosti založení online. Ovšem nejen podnikatelské, ale i legislativní prostředí je v mnoha zemích na mnohem vyšší úrovni. Obava z obstrukcí ze strany úřadů, nadbytečné byrokracie, ale i nedostatečná vymahatelnost práva u nás může vaše podnikání nasměrovat do zahraničí.

Důvod č. 4: Daňová zátěž

Samozřejmě, v mnoha zemích je daňová zátěž uvalená na zisk společností mnohem nižší než u nás. A nemusí jít hned o daňové ráje. Třeba v Estonsku jsou příjmy tamních společností zdaňovány až v momentě, kdy jsou vypláceny podíly nebo dividendy podílníkům a akcionářům. Nerozdělený zisk společnost nemusí danit vůbec, naopak ho může reinvestovat.

Musíte však dávat pozor na to, aby nebylo vaše jednání posouzeno jako účelové vyhýbání se daňovým povinnostem v Česku. Je potřeba vztahy a transakce nastavit tak, aby byly ekonomicky racionální a korektní z pohledu práva, a to zejména toho daňového.

Důvod č. 5: Anonymita

Oproti Česku nabízí řada zahraničních zemí podnikatelům mnohem vyšší anonymitu. Společníci či podílníci společnosti mohou být za určitých podmínek vedeni jen v neveřejných rejstřících a nemusí o sobě, svém podnikání a majetku zveřejňovat tolik informací, jako je tomu u nás. Tento důvod však bohužel postupně ztrácí na svém významu. Trendem všech vyspělých zemí je snižování anonymity vlastnictví a snaha o maximální transparentnost.

Důvod č. 6: Ochrana investic

Někteří podnikatelé využívají společnosti se sídlem v zahraničí i proto, aby zvýšili ochranu svých investicí v Česku. Jaký k tomu mají důvod? Zatímco obchodní společnosti se sídlem v Česku mají proti zmařeným investicím jen omezenou obranu, v případě zahraničního investora mohou využít i mezinárodní investiční arbitráže.

Potřebujete pomoci se založením společnosti v zahraničí?
Obraťte se na nás