Zaměstnávání dohodářů: Jaké změny nás čekají?

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh novely zákoníku práce, která má do českého právního řádu implementovat dvě doposud netransportované směrnice Evropské unie. Novelizace zákoníku práce se bude týkat mimo jiné tzv. dohodářů, tedy zaměstnanců, kteří pracují na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

První změnou v rámci navrhované novelizace je povinnost zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu dohodářů. Zaměstnanec bude muset být obeznámen s týdenním rozvrhem pracovní doby nejpozději týden před začátkem rozvrhovaného období, nedohodnou-li se jinak. Pokud tedy zaměstnavatel bude plánovat pracovní směny na týden od 17. do 21. října, bude muset zaměstnance informovat o rozvrhu práce nejpozději 10. října. Výrazně se tím tedy omezí využívání dohodářů tzv. na zavolanou.

Další významnou změnou pro dohodáře bude nárok na placenou dovolenou. Pro účely výpočtu dovolené se bude postupovat stejně jako u zaměstnanců pracujících na pracovní smlouvu. Klíčovým kritériem bude tedy sjednaný rozsah práce a celkový počet odpracovaných hodin.

Na dohodáře se nově začnou také vztahovat práva a povinnosti v souvislosti s překážkami v práci. Zaměstnavatel proto nově bude muset poskytovat náhradu mzdy například za návštěvu lékaře. Stále ovšem zůstává povinností zaměstnance vyřizovat osobní věci mimo pracovní dobu, popřípadě v pracovní době jen po nezbytně nutnou dobu.

Dohodáři budou mít nově nárok také minimální dobu odpočinku mezi směnami a na příplatky ke mzdě za práci ve svátek, v noci, o víkendu nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí. U zaměstnanců na DPČ se současně zkrátí vyrovnávací období, za které se posuzuje maximální rozsah pracovní doby, a to z 52 týdnů na 26 týdnů, pokud kolektivní smlouva nestanoví jinak.

Návrh novely zákoníku práce může ještě doznat změn, neboť je v počátcích legislativního procesu. Hlavním důvodem předložení novelizace je ovšem transpozice evropských směrnic, což případné zásahy do návrhu omezuje. U těchto směrnic již navíc uplynula lhůta pro jejich transpozici do českého práva, lze tak předpokládat rychlé projednání novely.