Změny programu kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec je relokační projekt, díky kterému je umožněna řízená migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky. Program byl schválen vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR a je realizován od 1. září 2019.

Cílem programu je poskytnout přímou podporu zaměstnavatelům, kteří chtějí v České republice zaměstnávat kvalifikované pracovníky ze zahraničí a usnadnit jim proces získání zaměstnanecké karty. Za tímto účelem je pracovníkům garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, avšak pouze za předpokladu, že splňují předem stanovená kritéria. Na účast v programu ale není právní nárok.

Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Podmínky pro zařazení do programu

Do programu může být na vlastní žádost zařazen zaměstnavatel, který splňuje následující podmínky:

  • Společnost existuje minimálně 2 roky, podmínkou je i pravidelné uveřejňování účetních závěrek v průběhu posledních dvou let.
  • Zaměstnavatel je daňovým rezidentem České republiky a je registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění.
  • Zaměstnavatel žádající o zařazení do programu zaměstnává alespoň 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr ke dni podání žádosti.
  • Zaměstnavatel zveřejnil volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
  • Společnost má vyrovnané veškeré závazky vůči státu.

Změny od 1. ledna 2021

Na začátku roku 2021 došlo k aktualizaci některých podmínek programu kvalifikovaný zaměstnanec. Změny se týkají jednak navýšení mzdy pro zahraniční pracovníky a dále zvýšení poplatku za zařazení do programu.

Již v roce 2019 vláda České republiky rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci programu. Zaměstnavatel má tedy povinnost vyplácet cizincům po dobu trvání jejich pracovního poměru mzdu ve výši minimálně 1,2násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle relevantní legislativy.

Od 1. ledna 2021 byla v České republice navýšena minimální a zaručení mzda. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin aktuálně činí 90,50 Kč za hodinu nebo 15 200 Kč za měsíc. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou stupňovány dle náročnosti, míry odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, pohybují od 15 200 Kč do 30 400 Kč za měsíc. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy platné pro rok 2021 se rovněž zvyšují mzdy vyžadované programem, minimální mzdy pro jednotlivé skupiny uchazečů zařazených do programu se pohybuje v rozpětí od 18 240 Kč do 36 480 Kč. Tyto mzdy musí být od 1.1.2021 uváděny v hlášence volných pracovních míst v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Další změna se týká úpravy poplatků při zařazení nových a opakovaných žádostí v programu kvalifikovaný zaměstnanec. Od 1. ledna 2021 jsou upraveny poplatky u všech garantů programu kvalifikovaný zaměstnanec, a to tak, že cena za první žádost vzroste z dosavadních 2 500,- Kč na 3 000,- Kč, opakovaná žádost je navýšena z 1 000,- Kč na 1 500,- Kč. Poplatek 200,- Kč za osobu na žádosti zůstává nepozměněná.