Jaké změny v dani z příjmu čekají na podnikatele v roce 2019?

Jaké změny v dani z příjmu čekají na podnikatele v roce 2019?

Ačkoli k plánované novele zákona o dani z příjmu, který by měl zrušit superhrubou mzdu, zatím nedošlo (respektive byla odložena na neurčito), i tak bude od letošního roku platit několik změn. Které to jsou a jak se dotknou podnikatelů?

Obsah

Opatření proti účelové optimalizaci

V aktuální novele zákona je zapracována směrnice ATAD, která má pomoci v boji proti agresivnímu daňovému plánování. Blíže jsme se jejím obsahem zabývali v tomto a tomto článku, pojďme zde tedy jen shrnout to nejdůležitější.

Směrnice přináší pět opatření, která se týkají zdanění příjmů právnických osob:

  • pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků, které určuje, jaké úrokové náklady a do jaké výše jsou ještě daňově uznatelné,
  • zdanění při odchodu, kdy právnická osoba přesouvá svůj majetek do jiné země,
  • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti, které při splnění daných podmínek ukládá povinnost zahrnout příjmy pasivního charakteru z ovládané společnosti do daňového základu v jiné zemi,
  • hybridní nesoulady, které řeší harmonizaci přímých daní mezi jednotlivými státy,
  • obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu, které řeší boj s daňovými úniky a odhalení fiktivních transakcí, které vedou k umělému a záměrnému snížení základu daně.

Směrnice ATAD stanovuje členským státům minimální rozsah opatření, které musí do legislativy zařadit. V Česku to bude mírnější varianta, která se dotkne pouze těch největších společností podnikajících globálně. Malé a střední podniky zapracování směrnice nijak výrazně nepocítí. Je ovšem třeba připomenout, že pravidlo proti zneužívání práva bude platit obecně pro všechny.

Nová pravidla odpočtů na výzkum a vývoj

Novinky přináší novela také ve změně pravidel pro odpočty na výzkum a vývoj. Mění se termín, ve kterém musí být výzkumný projekt zpracován. Podle novely to půjde až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za nějž daňový subjekt poprvé vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Poplatníci budou mít navíc nově povinnost poslat finanční správě dopředu oznámení o tom, že výzkumnou činnost provádí.

V tomto oznámení je třeba uvést název projektu vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje poplatníka. Finanční správa bude nově posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od okamžiku odeslání oznámení.

Vyšší limity u výdajových paušálů

Ačkoli Ministerstvo financí nechtělo o zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky dlouho ani slyšet, ke konci loňského roku se změnu přeci jen podařilo prosadit. Pro rok 2019 tak mezní hranice příjmů, do které je možné uplatnit výdaje paušálem, činí 2 miliony koruny.

Maximálně tedy bude možné uplatnit následující částky:

  • u 80% paušálu 1,6 milionu korun,
  • u 60% paušálu 1,2 milionu korun,
  • u 40% paušálu 800 tisíc korun,
  • u 30% paušálu 600 tisíc korun.

OSVČ uplatňující výdajové paušály budou i nadále moci využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

Povinnost oznámit osvobozené příjmy

Nově bude třeba příjmy plynoucí daňovým nerezidentům z území České republiky oznamovat správci daně, a to i tehdy, pokud jsou osvobozeny od daně, nebo které mezinárodní smlouva vyjímá ze zdanění u nás.

Nová výše slevy za umístění dítěte

V roce 2019 vzrostla výše slevy, kterou je možné uplatnit za umístění potomků daňového poplatníka v předškolním zařízení. Tuto slevu je možné uplatnit až do výše minimální mzdy, která platí první den daného zdaňovacího období. A to za každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Zatímco v roce 2018 se jednalo o částku 12 200 Kč, letos to bude 13 350 Kč. Uplatnit ji opět může pouze jeden z poplatníků.

Nové limity příjmů

Od letošního roku se mění i limity minimálních příjmů, od kterých můžete uplatnit nárok na daňový bonus. Nově je hranice stanovena na 80 100 Kč. Mění se také hranice pro solidární zvýšení daně. Ta je nově stanovena na částku 1 569 552 Kč.