Jaké změny v systému DPH pro podnikatele chystá Evropská komise?

Evropská komise v květnu oficiálně představila chystanou novelu současné směrnice k DPH. Spolu s novelizací by měl skončit přechodný režim DPH na jednotném trhu a vzniknout tzv. definitivní režim a jednotná oblast DPH. Komise si od ní slibuje až 80% snížení podvodů s DPH, které členské státy ročně připraví až o 50 miliard EUR. Zároveň by se měla snížit administrativní zátěž pro podnikatele. Jak toho chce EU docílit?

Obsah

Polovina směrnice bude přepracována

Novelizace se současné evropské směrnice o DPH dotkne skutečně výrazně. Z celkem 408 článků jich bude přepracováno asi 200, tedy skoro polovina. Ty hlavní změny ale budou tři: zjednodušený způsob zdanění zboží, jednotný online portál pro obchodníky a zavedení certifikované osoby. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Nový a jednodušší způsob zdanění zboží

Současný evropský systém DPH rozděluje obchodování se zbožím mezi podnikateli (tedy na B2B trhu) do dvou operací. V místě svého původu je zboží prodáno bez DPH (v případě členského státu) a zdaněno je až v místě svého určení (opět, pokud jde o členský stát EU). Podle chystané novely bude přeshraniční obchod se zbožím definován jako “jediné zdanitelné plnění”. V praxi by to mělo znamenat, že podnikatel odvede DPH v zemi svého usazení. Výše sazby DPH pak bude určena podle sazby DPH členského státu, ve kterém končí jeho přeprava.

Daň se bude vybírat přes jednotný portál

Daň podnikatel ovšem neodvede finančnímu úřadu, ale přes tzv. One Stop Shop. Jde o online portál, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro všechny obchodníky v EU, kteří prodávají zboží v rámci B2B vztahů.

Stejný systém bude využitelný také pro podnikatele mimo EU prodávající své zboží podnikům se sídlem v Evropské Unii. Ty se tak pro účely DPH nebudou muset registrovat v každém členském státě, do kterého zboží dodávají. Nově tito podnikatelé jmenují svého prostředníka v EU, který za ně bude formality spojené s DPH vyřizovat.

Zavedení certifikovaných osob

Podle chystané novelizace směrnice odpovídá za odvedení DPH prodejce. Evropská komise ale počítá i se zavedením tzv. certifikovaných osob, tedy osob jí prověřených a daňovou správou uznaných za spolehlivého plátce daně (u nás v podstatě protiklad institutu nespolehlivého plátce). Pokud by takováto certifikovaná osoba byla v pozici zákazníka, mohla by jako nabyvatel zboží odvádět DPH ona. Těchto certifikovaných osob by se tak prakticky chystané změny v odvodech DPH nedotkly a mohly by používat stejný systém jako dosud.

Nižší míra byrokracie

Evropská komise si od chystaných změn slibuje nejen lepší dohleda tedy méně úniků v odvodech DPH, ale také nižší míru byrokracie. Snížit by se měl objem administrativních úkonů, které musí podnikatelé při prodeji zboží společnostem v jiných členských státech podstoupit. Specifické oznamovací povinnosti, které byly spojeny s přechodným režimem DPH, zmizí.

Potřebujete zkrotit své daně?

Obraťte se na nás