Kdy, jak a na co můžete provést zpětný odpočet DPH?

Stanete se v nejbližší době plátci DPH (ať už dobrovolnými či povinnými) a chcete si ho zpětně odečíst u položek, které máte zařazené ve svém obchodním majetku? V našem článku se na toto téma podíváme podrobněji.

Obsah

Až 12 měsíců zpětně

Podle § 79 zákona o DPH máte jako osoba (fyzická či právnická) povinná k odvodu DPH nárok si daň z přidané hodnoty odečíst u položek, které jste pořídili během 12 měsíců před dnem registrace k dani a ke dni, kdy jste se stali plátcem, je stále máte v obchodním majetku. Tyto položky ale samozřejmě musí splňovat určitá pravidla. Tím prvním je to, že jste je pořídili od plátce DPH a tedy že daň z přidané hodnoty byla započtena v pořizovací ceně položek.

Hmotný majetek i zásoby, nikoli služby

V předchozí pasáži je důležité ono sousloví “obchodní majetek”. Zákon o DPH obchodní majetek definuje jako “souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností”. Z toho je patrné, že si DPH nemůžete zpětně odečíst u služeb – ty totiž do obchodního majetku nevstupují.

Zpětný odpočet DPH se tedy týká:

  • drobného hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku (např. tiskárny, počítače, telefony),
  • dlouhodobého hmotného majetku movitého zařazeného do obchodního majetku (nejčastěji automobil),
  • dlouhodobého hmotného majetku nemovitého zařazeného do obchodního majetku (budovy),
  • zásob zboží a materiálu, které jsou na skladě v den registrace.

Ne vždy je možné odečíst DPH celé

Ačkoli si DPH můžete zpětně odečíst u položek, které jste do obchodního majetku pořídili za uplynulých 12 měsíců, nárok na odpočet daně lze uplatnit jen za zdaňovací období, ve kterém jste se stali plátci DPH. Jinými slovy, u některých položek pořízených v předchozím roce si můžete uplatnit pouze část DPH – za rok současný.

  • U dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného před registrací si můžete DPH uplatnit tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu – tedy celé.
  • U movitého dlouhodobého majetku, který jste pořídili v uplynulém roce, můžete zpětně odečíst pouze ⅘ DPH z pořizovací ceny.
  • U nemovitého dlouhodobého majetku pořízeného v předcházejícím roce si můžete zpětně odečíst pouze 9/10 DPH.
  • U zásob zboží a materiálu si můžete DPH odečíst jen u položek, které jsou na skladě v den, kdy jste se stali plátcemi.

Zkrátit zpětný odpočet DPH musíte také u položek, které k podnikání využíváte jen částečně. Například u automobilu, který z 20 % využíváte k osobním účelům a z 80 % pro podnikání, si můžete zpětně odečíst jen 80 % z DPH (za předpokladu, že jste ho koupili letos, jinak je to 80 % z ⅘ DPH, viz vysvětlení výše).

Kdy a jak odpočet uplatnit

Zpětný nárok na odpočet DPH můžete uplatnit pouze a hned v prvním daňovém přiznání k DPH, které budete finančnímu úřadu posílat po své registraci.

Potřebujete pomoci s DPH?

Obraťte se na nás